Vacatures / stages bij Autorola Nederland

Sales

»  Sales Consultant Business Development Center

Communicatie en Marketing

»  Stagiair Online Marketing


Zie internationale vacatures:

Open sollicitaties


Geen vacature aanwezig? Open sollicitaties zijn altijd welkom. Wij zijn altijd op zoek naar ervaren en gekwalificeerd personeel en nemen de tijd voor uw sollicitatie.

Verstuur uw sollicitatie naar:jobs@autorola.nl

Autorola Nederland
Lange Dreef 10
4131 NH Vianen

Onder vermelding van: Open sollicitatie

Privacy notice

Wanneer u solliciteert naar een functie bij Autorola, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u, 'de betrokkene', te informeren over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken. Bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk en we stimuleren u om deze privacyverklaring te lezen. Als u problemen ondervindt bij het lezen van deze privacyverklaring of als u hulp nodig heeft om deze te begrijpen, laat het ons dan weten en wij zullen u dan zo goed mogelijk proberen te helpen.

Contact

Het bedrijf dat uw gegevens verzamelt, ook wel de gegevenscontroller genoemd, is:

Autorola Nederland
Lange Dreef 10
4131 NH Vianen
Holland
klantenservice@autorola.nl

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw persoonlijke informatie behandelen, en waar wij u niet mee kunnen helpen, neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens:

College bescherming persoonsgegevens
Dutch Data Protection Authority
Juliana van Stolberglaan 4-10
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/The Hague
Tel. +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
e-mail: info@cbpweb.nl

Personen die solliciteren naar een functie bij Autorola

Autorola verwerkt uw persoonlijke gegevens wanneer u solliciteert naar een functie met het oog op het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Het doel is om een voorlopige selectie en beoordeling te maken van uw geschiktheid voor de functie waarnaar u solliciteert en de mate van geschiktheid van de functie voor u. Autorola deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden tijdens de voorlopige selectieprocedure. We verwijderen sollicitaties, CV's en andere gerelateerde informatie niet later dan 3 maanden na ontvangst, tenzij we in onderhandeling zijn voor een functie bij Autorola of expliciet uw toestemming hebben gekregen voor een langere bewaringsperiode (tot een maximum van 1 jaar).

Personen die worden beoordeeld voor een functie bij Autorola

Als u in de voorlopige beoordeling wordt geselecteerd, zal Autorola uw persoonlijke gegevens verder verwerken met als doel een definitieve beslissing te kunnen nemen over het al dan niet aanbieden aan u van de beschikbare functie en daarmee het aangaan van een arbeidsovereenkomst met Autorola. In sommige gevallen wordt van u verwacht een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen die zal worden gebruikt voor de beoordeling van de geschiktheid voor de functie. De verklaring omtrent het gedrag zal niet worden bewaard nadat de definitieve beslissing om u al dan niet de functie aan te bieden genomen is. Voordat we u uiteindelijk een functie bij Autorola aanbieden, zullen we referenties ophalen van een voormalige werkgever en kan een persoonlijke profielanalyse worden uitgevoerd om verder te beoordelen of jij en de vacante positie een goede match zijn. De referenties worden weggegooid wanneer de definitieve beslissing tot aanname door u en Autorola is genomen, tenzij dit uitdrukkelijk met u anders is overeengekomen. U kunt op elk moment vragen om de referenties of persoonlijke profielanalyses te verwijderen. We delen uw referenties niet met derden, behalve in het geval daar waar juridische kwesties optreden. We kunnen u opzoeken in zoekmachines zoals Google en Bing en ook openbare informatie kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Houd er rekening mee dat informatie die openbaar wordt gemaakt in diensten zoals Facebook, Pinterest, LinkedIn en andere sociale media vaak wordt opgenomen in het zoekresultaten van de gebruikte zoekmachines en kan daarom worden gebruikt in ons werving- en selectiebeleid.

Uw rechten

In overeenstemming met de wet heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die door Autorola worden gebruikt:

Recht om te wissen ("recht om te worden vergeten")
Autorola zal uw persoonlijke gegevens op verzoek verwijderen of anonimiseren. Het verwijderen van uw persoonlijke gegevens zal zo snel mogelijk gebeuren binnen een maand na ontvangst van uw verzoek.

Uitzonderingen
Autorola is alleen verplicht om uw gegevens te verwijderen in het geval dat Autorola niet wettelijk verplicht is om de informatie te bewaren, of in het geval dat een van de volgende punten van toepassing is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;
 • U trekt de toestemming voor de verzameling en verwerking in en er is geen andere wettelijke grond voor de verwerking;
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden;
 • Uw persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Uw persoonlijke gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Autorola is onderworpen;

Recht op beperking van de verwerking
Autorola stopt met het verwerken van uw persoonlijke gegevens op uw verzoek.

Uitzonderingen
Autorola is alleen verplicht om uw verwerking te stoppen als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonlijke gegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die Autorola in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren;
 • De verwerking is onwettig en u bent tegen het wissen van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan;
 • Autorola heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar zij zijn vereist door de betrokkene voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
 • U hebt Autorola geïnformeerd over inbreuk op uw belangen, rechten en vrijheden in afwachting van de verificatie of de legitieme reden van Autorola de uwe schendt.

Recht op rectificatie
Als u vindt dat wij verkeerde persoonlijke informatie hebben, laat het ons weten en wij zullen de informatie corrigeren.

Recht van toegang door de betrokkene
Het is uw recht op een kopie van de persoonlijke gegevens die Autorola u bezorgt. We zullen het digitaal verstrekken tenzij anders wordt gevraagd. Er gelden meer regels voor de zichtbaarheid van uw persoonlijke gegevens, maar alle bovenstaande informatie moet hierboven worden behandeld. De kopie van uw persoonlijke gegevens wordt zo snel mogelijk bezorgd binnen één maand na ontvangst van uw verzoek.

Recht om toestemming te herroepen
Waar onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u die toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact op te nemen met Autorola.

Recht op gegevensoverdracht
U hebt recht op een kopie van uw persoonlijke gegevens in een door de machine leesbaar formaat. Autorola kan het op verzoek ook rechtstreeks naar een ander bedrijf sturen.

Uitzonderingen
Autorola is alleen verplicht om uw persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer:

 • De gegevens worden door u aan Autorola verstrekt,
 • De gegevensverzameling is gebaseerd op uw toestemming of een contract waarbij u een partij bent en
 • De verwerking gebeurt met geautomatiseerde middelen (d.w.z. geen informatie op papier).

Recht op bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking met betrekking tot direct marketing en in het geval waar u denkt dat uw rechten worden geschonden of dat uw vrijheid wordt beperkt.

Uitzonderingen
Autorola kan uw persoonlijke gegevens blijven verwerken wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Autorola toont op overtuigende en legitieme gronden aan dat de gegevensverwerking noodzakelijk blijft.
 • Autorola moet uw persoonlijke informatie verwerken om een rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • De juridische basis voor de verwerking is niet gebaseerd op een legitiem belang of gedaan in het openbaar belang.

Onze ervaren en capabele medewerkers zorgen er voor dat onze klanten de best mogelijke service en advies krijgen als zijn hun auto gaan verkopen..

Daarom hebben wij bij Autorola Nederland de focus op persoonlijke kwalificaties.
Wij hebben respect voor elkaar en de mogelijkheden voor onze medewerkers om zich te ontwikkelen hebben hoge prioriteit.
Peter Grøftehauge
CEO, Autorola Nederland