Vacatures / stages bij Autorola Nederland

Sales

»  https://Sales Consultant Inside Sales
»  INDICATA Data Sales

Finance

»  Mee-werk stage MBO Admin/Secretarieel


Zie internationale vacatures:

Open sollicitaties


Open sollicitatie sturen? Dat kan altijd.

Wij zijn altijd op zoek naar ervaren en gekwalificeerd personeel en nemen de tijd voor een sollicitatie. Denk je dat je past bij ons Autorola DNA: Klantgericht, Gedreven en Open, stuur dan jouw open sollicitatie naar: jobs@autorola.nl onder vermelding van “open sollicitatie”.

Ons kantooradres is:
Autorola Nederland
Lange Dreef 10
4131 NH Vianen

Algemene informatie over de sollicitatieprocedure

 • 1e selectie op basis van jouw CV en motivatie door HR;
 • Kennismakingsgesprek met HR;
 • Als jij een match bent wordt jouw kandidatuur doorgestuurd naar de leidinggevende;
 • 1e gesprek op kantoor (met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM);
 • 2e gesprek op kantoor (met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM);
 • Arbeidsvoorwaardengesprek met HR;

Welkom bij Autorola!

Privacy verklaring

Wanneer je solliciteert naar een functie bij Autorola, gebruiken wij jouw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om jou, 'de betrokkene', te informeren over hoe wij jouw persoonlijke informatie gebruiken. Bescherming van jouw persoonlijke gegevens is belangrijk en we stimuleren jou om deze privacyverklaring te lezen. Als je problemen ondervindt bij het lezen van deze privacyverklaring of als je hulp nodig hebt om deze te begrijpen, laat het ons dan weten en wij zullen je dan zo goed mogelijk proberen te helpen.

Contact

Het bedrijf dat de gegevens verzamelt, ook wel de gegevenscontroller genoemd, is:

Autorola Nederland
Lange Dreef 10
4131 NH Vianen
klantenservice@autorola.nl

Heb je een klacht over de manier waarop wij met jouw persoonlijke informatie omgaan, en waar wij jou niet mee kunnen helpen, neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens:

College bescherming persoonsgegevens
Dutch Data Protection Authority
Juliana van Stolberglaan 4-10
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/The Hague
Tel. +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
e-mail: info@cbpweb.nl

Solliciteer je naar een functie bij Autorola?

Autorola verwerkt jouw persoonlijke gegevens wanneer je solliciteert naar een functie met het oog op het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Het doel is om een voorlopige selectie en beoordeling te maken van jouw geschiktheid voor de functie waarnaar je solliciteert en de mate van geschiktheid van de functie voor jou. Autorola deelt jouw persoonlijke gegevens niet met derden tijdens de selectieprocedure. Wij verwijderen sollicitaties, CV's en andere gerelateerde informatie niet later dan 3 maanden na ontvangst, tenzij we in onderhandeling zijn voor een functie bij Autorola of expliciet jouw toestemming hebben gekregen voor een langere bewaringsperiode van jouw persoonlijke gegevens (tot een maximum van 1 jaar).

Personen die worden beoordeeld voor een functie bij Autorola

Als jij in de voorlopige beoordeling wordt geselecteerd, zal Autorola jouw persoonlijke gegevens verder verwerken met als doel een definitieve beslissing te kunnen nemen over het al dan niet aanbieden van de beschikbare functie en daarmee het aangaan van een arbeidsovereenkomst met Autorola. In sommige gevallen kan een verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd worden. De verklaring omtrent het gedrag zal niet worden bewaard nadat de definitieve beslissing om jou al dan niet de functie aan te bieden genomen is. Voordat we jou uiteindelijk een functie bij Autorola aanbieden, kunnen we referenties ophalen van een voormalige werkgever en kan een persoonlijke profielanalyse worden uitgevoerd om verder te beoordelen of jij en de vacante positie een goede match zijn. De referenties worden vernietigd wanneer de definitieve beslissing tot aanname is genomen, tenzij dit uitdrukkelijk met jou anders is overeengekomen. Jij kunt op elk moment vragen om de referenties of persoonlijke profielanalyses te verwijderen uit onze bestanden. We delen jouw referenties niet met derden, behalve in het geval daar waar juridische kwesties optreden. We kunnen jou opzoeken in zoekmachines zoals Google en Bing en ook openbare informatie kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Houd er rekening mee dat informatie die openbaar wordt gemaakt in diensten zoals Facebook, Pinterest, LinkedIn en andere sociale media vaak wordt opgenomen in de zoekresultaten van de gebruikte zoekmachines en kan daarom worden gebruikt in ons werving- en selectiebeleid.

Jouw rechten

In overeenstemming met de wet heb jij de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens die door Autorola worden gebruikt:

Recht om te wissen ("recht om te worden vergeten")
Autorola zal jouw persoonlijke gegevens op verzoek verwijderen of anonimiseren. Het verwijderen van jouw persoonlijke gegevens zal zo snel mogelijk gebeuren, uiterlijk binnen een maand na ontvangst van je verzoek.

Uitzonderingen
Autorola is alleen verplicht om jouw gegevens te verwijderen in het geval dat Autorola niet wettelijk verplicht is om de informatie te bewaren, of in het geval dat één van de volgende punten van toepassing is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;
 • Jij trekt de toestemming voor de verzameling en verwerking in en er is geen andere wettelijke grond voor de verwerking;
 • Jij maakt bezwaar tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden;
 • Jouw persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Jouw persoonlijke gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Autorola is onderworpen;

Recht op beperking van de verwerking
Autorola stopt met het verwerken van jouw persoonlijke gegevens op jouw verzoek.

Uitzonderingen
Autorola is alleen verplicht om uw verwerking te stoppen als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonlijke gegevens door jou wordt betwist, gedurende een periode die Autorola in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren;
 • De verwerking is onwettig en jij bent tegen het wissen van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan;
 • Autorola heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar zij zijn vereist door de betrokkene voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
 • Jij hebt Autorola geïnformeerd over inbreuk op jouw belangen, rechten en vrijheden in afwachting van de verificatie of de legitieme reden van Autorola de jouwe schendt.

Recht op rectificatie
Als jij vindt dat wij verkeerde persoonlijke informatie hebben, laat het ons weten en wij zullen de informatie corrigeren.

Recht van toegang door de betrokkene
Jij hebt recht op een kopie van de persoonlijke gegevens die Autorola jouw bezorgt. We zullen het digitaal verstrekken tenzij anders wordt gevraagd. Er gelden meer regels voor de zichtbaarheid van jouw persoonlijke gegevens, maar alle bovenstaande informatie moet hierboven worden behandeld. De kopie van jouw persoonlijke gegevens wordt zo snel mogelijk bezorgd binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek.

Recht om toestemming te herroepen
Waar onze verzameling en gebruik van jouw persoonlijke gegevens is gebaseerd op jouw toestemming, kun je die toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact op te nemen met Autorola.

Recht op gegevensoverdracht
Jij hebt recht op een kopie van jouw persoonlijke gegevens in een door de machine leesbaar formaat. Autorola kan het op verzoek ook rechtstreeks naar een ander bedrijf sturen.

Uitzonderingen
Autorola is alleen verplicht om jouw persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer:

 • de gegevens worden door jou aan Autorola verstrekt,
 • de gegevensverzameling is gebaseerd op jouw toestemming of een contract waarbij jij een partij bent en
 • de verwerking gebeurt met geautomatiseerde middelen (d.w.z. geen informatie op papier).

Recht op bezwaar
Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking met betrekking tot direct marketing en in het geval waar je denkt dat jouw rechten worden geschonden of dat jouw vrijheid wordt beperkt.

Uitzonderingen
Autorola kan jouw persoonlijke gegevens blijven verwerken wanneer één van de volgende situaties van toepassing is:

 • Autorola toont op overtuigende en legitieme gronden aan dat de gegevensverwerking noodzakelijk blijft.
 • Autorola moet jouw persoonlijke informatie verwerken om een rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • De juridische basis voor de verwerking is niet gebaseerd op een legitiem belang of gedaan in het openbaar belang.

Onze teamleden zijn constant bezig om de beste oplossingen te zoeken voor onze klanten. Het ondersteunen van onze klanten geldt voor alle facetten van ons bedrijf, variërend van het aanbieden van data oplossingen, het (ver)kopen van auto’s en het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Consequent zoeken naar de beste oplossingen betekent ook dat we de beste mensen in onze teams aannemen. Het ontwikkelen van onze medewerkers en van onze teams heeft binnen Autorola Nederland een zeer hoge prioriteit.
Frank Tanke
Country Director Autorola Nederland