Privacyverklaring1Introductie
1.1Gedetailleerde privacyverklaring voor persoonlijke gegevens die verwerkt wordt door Autorola.
Wanneer u Autorola-services gebruikt, gebruiken we uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u, de "betrokkene", te informeren over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk en we moedigen u aan om deze privacyverklaring te lezen. Als u problemen ondervindt met het lezen van deze privacyverklaring of hulp nodig hebt om dit te begrijpen, neem dan contact met ons op (telefoon: +31 (0)30 29 000 92) en wij zullen u zo goed mogelijk helpen.

We gebruiken ook cookies. Please click on the Cookie Icon in the bottom left corner of the screen for details on how we use cookies.
2Contact
2.1Het bedrijf dat uw gegevens verzamelt, bekend als de data controller, is:

Autorola A/S
Skibhusvej 52A
DK-5000 Odense C
Denmark
Tel: +45 70 20 16 61
Email: kundecenter@autocom.dk


Uw primaire contactpersoon en het bedrijf dat uw gegevens verwerkt, bekend als de gegevensprocessor, is:

Autorola Nederland
Lange Dreef 10
4131 NH Vianen
Tel: +31 (0)30 29 000 92
Email: klantenservice@autorola.nl

2.2Als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw informatie behandelen, waar wij u niet mee kunnen helpen, moet u contact opnemen met de autoriteit voor gegevensbescherming:

Autoriteit Persoonsgegevens
Prins Clauslaan 60
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag
Tel: +31 70 888 8500
Email: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

2.3Your personal information is protected by law through the General Data Protection Regulation (REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)
3Personen die zich aanmelden bij Autorola voor dienstverlening en services.
3.1Wanneer u zich aanmeldt als gebruiker van Autorola diensten, gaat u een overeenkomst aan waarbij Autorola uw contactgegevens moet respecteren. Uw informatie zal worden gebruikt voor de uitvoering en levering van Autorola dienstverlening, om uw identiteit te verifiëren en om u relevante IT-systemen te kunnen leveren.

Tenzij er een juridische claim is, zijn we van plan om de gegevens die u hebt verzameld te verwijderen of te anonimiseren tijdens het browsen door onze sites 1 jaar na uw laatste login of 5 jaar nadat u voor het laatst een voertuig of goederen hebt gekocht of verkocht. Houd rekening met een bepaalde tijdsduur, aangezien we niet controleren of informatie elke dag wordt verwijderd.
3.2Er zijn bepaalde gevallen waarin we uw persoonlijke informatie, verzameld bij het aanmelden bij Autorola delen met derden om de overeengekomen service uit te voeren. Deze gevallen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, wanneer u voertuigen of goederen verkoopt of koopt, wanneer u geen legitieme facturen van Autorola betaalt, wanneer wij factureren, wanneer wij de betaling terugbetalen, op de vraag van de autoriteiten met betrekking tot misdaadonderzoeken en meer. De categorieën van ontvangers zijn:

 • Financiële controleurs
 • Koper van voertuigen of goederen die u verkoopt
 • Verkoper van voertuigen of goederen die u koopt
 • Onze bank
 • Ons incassobedrijf
 • Ons bedrijf voor schuldsanering
 • Digitaal contract ondertekening bedrijf
 • De autoriteiten
 • Onze partners die onze websites en internetdiensten hosten
 • Onze gegevensback-uppartners
 • SMS-serviceproviders
 • Parkeergarages waar u voertuigen of goederen kunt ophalen of afleveren
 • Transportbedrijven die voertuigen van of naar u vervoeren
3.3We zullen het kentekenbewijs overzetten naar landen buiten de Europese Unie in de gevallen waarin u voertuigen of goederen verkoopt buiten de EU-unie. De koper vereist het kentekenbewijs om het voertuig over te dragen aan een nieuwe eigenaar en daarom dragen we het certificaat over aan de nieuwe eigenaar zodat de nieuwe eigenaar de wettelijke claim over het voertuig kan vaststellen.
4Mensen die onze websites bekijken
4.1Wij verzamelen informatie over welke pagina's u bezoekt, naar welke voertuigen u kijkt, welke voertuigen u toevoegt aan uw favorietenlijst, welke campagne u naar onze sites heeft gebracht enz. Dit wordt gebruikt om relevante voertuigen aan te bevelen, voor marketingdoeleinden en om de gebruikerservaring en flow met als doel de verkoop te verbeteren. We gebruiken de verzamelde informatie ook om potentiële kopers voor te stellen aan ons verkoopteam.
4.2Tenzij er een juridische claim is, zijn we van plan om de gegevens die u hebt verzameld te verwijderen of te anonimiseren tijdens het browsen door onze sites 1 jaar na uw laatste login of 5 jaar nadat u voor het laatst een voertuig of goederen hebt gekocht of verkocht. Houd rekening met een bepaalde tijdsduur, aangezien we niet controleren of informatie elke dag wordt verwijderd.

We hebben een juridisch belang bij het optimaliseren van onze verkopen waarvan wij geloven dat dit een wettelijke reden is om uw informatie te verzamelen en te verwerken op basis van uw browsen op onze websites.
4.3We maken gebruik van services van derden om anonieme statistieken te maken voor het gebruik van onze websites. We gebruiken ook cookies. Raadpleeg ons Gebruik van cookies voor informatie over hoe we cookies gebruiken.
5Mensen die Autorola Service Desk gebruiken of op een andere manier om ondersteuning vragen
5.1Autorola biedt ondersteuning en hulp om ervoor te zorgen dat u een goede ervaring hebt bij het gebruik van onze IT-systemen en dienstverlening en om ervoor te zorgen dat u problemen snel kunt oplossen.

We helpen u graag wanneer u problemen ondervindt met onze services. We hebben een legitiem belang bij het helpen van onze klanten om onze services te gebruiken.

Wij gebruiken systemen van derden om onze ondersteuningsverzoeken te volgen en de persoonlijke informatie die u verstrekt voor ondersteuningsdoeleinden kan worden opgeslagen bij een externe partner.

In gevallen waarin u ondersteuning voor een subsysteem aanvraagt, moeten we mogelijk de persoonlijke informatie die u verstrekt voor ondersteuningsdoeleinden delen om de vereiste ondersteuning van onze partners te krijgen.

We zullen de persoonlijke informatie die u verstrekt voor ondersteuningsdoeleinden verwijderen of anonimiseren, maximaal twee jaar nadat uw verzoek is opgelost.
6Mensen die zich misdragen
6.1We houden een intern register bij van gebruikers die zich ernstig misdragen. Dit kan zijn het weigeren van de betaling van de rechtmatige koper of verkoper vergoedingen, herhaaldelijk intimideren van de verkoper bij het ophalen van een auto, proberen te vals spelen, oneerlijk zijn over de transactie en nog veel meer.

Deze informatie zal worden gebruikt om te kunnen beoordelen of er nog steeds zaken kan worden gedaan met de overtredende partij.

We hebben een wettelijke interesse om onze services professioneel te houden, wat in hoge mate betekent dat we ervoor proberen te zorgen dat onze kopers en verkopers professioneel handelen.
6.2In gevallen waarin een wet is overtreden of er een juridische claim is, zullen we deze informatie delen met relevante partijen, zoals:

 • Overheidsinstanties
 • Advocaten

Deze informatie kan ook relevant zijn voor financiële audits, omdat deze kan worden gebruikt als documentatie voor winstderving. In dit geval wordt de informatie gedeeld met:

 • Financiële controleurs
6.3Tenzij er een rechtsvordering is, of het strafbare feit zo ernstig is dat er een wettelijke rechtvaardiging bestaat voor een langere bewaartermijn, zijn we van plan deze informatie te verwijderen of te anonimiseren 5 jaar nadat u voor het laatst een voertuig of goederen hebt gekocht of verkocht. Houd rekening met een bepaalde tijdsduur, aangezien we niet controleren of informatie elke dag wordt verwijderd.
7Mensen die voertuigen kopen en verkopen
7.1Om een verkoop mogelijk te maken, moeten de koper en de verkoper persoonlijke informatie uitwisselen en Autorola verstrekt deze informatie aan beide partijen als onderdeel van de overeenkomst die wordt gesloten bij de aanmelding bij Autorola-services. Sommige transacties worden gedaan met een tussenpersoon waarbij de koper en verkoper geen persoonlijke informatie delen. Wanneer een veiling eindigt, probeert Autorola zowel potentiële kopers als de verkoper te contacteren en te proberen te onderhandelen over de verkoop.
7.2We zullen uw contactgegevens overdragen naar landen buiten de EU-unie in de gevallen waar u voertuigen of goederen buiten de EU-unie koopt of verkoopt.

Autorola maakt gebruik van een standaard contractuele clausule om te zorgen voor een juiste bescherming van uw persoonlijke informatie bij gebrek aan een adequate beslissing op grond van artikel 45 (3) van de AVG.
7.3Tenzij er een juridische claim is, zijn we van plan de gegevens die van u zijn verzameld te verwijderen of te anonimiseren na 5 jaar nadat u voor het laatst een voertuig of goederen hebt gekocht of verkocht. Houd rekening met een bepaalde tijdsduur, aangezien we niet controleren of informatie elke dag wordt verwijderd.
7.4Autorola is wettelijk verplicht om geïmporteerde en geëxporteerde goederen aan INTRASTAT te melden, in welk geval hen wettelijk verplichte persoonlijke informatie wordt verstrekt.

Autorola is wettelijk verplicht om voertuigen af te melden vóór de export of te documenteren dat dit is gebeurd. Wanneer u zich uitschrijft, worden uw persoonlijke gegevens gedeeld met de relevante autoriteiten.
8Mensen die een terugbetaling ontvangen
8.1Als we een betaling moeten terugstorten, hebben we uw bankrekeninggegevens nodig om geld terug te storten. U kunt dit weigeren als u dat verkiest, maar dit betekent een langere expeditietijd en dat we geen directe overdracht kunnen doen.

We betalen geld terug op basis van de contractuele overeenkomst tussen u en Autorola, om u en andere klanten zodoende eerlijk te behandelen om toekomstige handel en samenwerking te bevorderen.

We zullen uw accountinformatie delen met:

 • Onze bank
 • Financiële controleurs

Uw bankrekeninggegevens worden 5 jaar na de laatste terugbetaling verwijderd. Houd rekening met een bepaalde tijdsduur, aangezien we niet controleren of informatie elke dag wordt verwijderd.
9Mensen die weigeren te betalen
9.1Volgens de contractuele overeenkomst tussen onze klanten en Autorola, zal Autorola proberen achterstallige betalingen te innen.

Wanneer Autorola en de klant het niet eens kunnen worden over een manier van betalen, zal Autorola een derde partij gebruiken om het geld terug te vorderen en in dat geval relevante persoonlijke informatie delen met het bedrijf dat de schuld terugvordert.

Autorola is geen incassobedrijf en het doel van het gebruik van een derde partij is om te zorgen voor een eerlijke behandeling van alle partijen.
9.2Tenzij er een juridische claim is, zijn we van plan om de gegevens die u hebt verzameld te verwijderen of te anonimiseren 5 jaar nadat het laatste achterstallige bedrag werd gewist of geannuleerd. Houd rekening met een bepaalde tijdsduur, aangezien we niet controleren of informatie elke dag wordt verwijderd.
10Uw rechten
10.1In overeenstemming met de wet heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die door Autorola worden gebruikt:
10.2Recht om te wissen ("recht om te worden vergeten")
Autorola zal uw persoonlijke gegevens op verzoek verwijderen of anonimiseren. Het verwijderen van uw persoonlijke gegevens zal zo snel mogelijk gebeuren binnen een maand na ontvangst van uw verzoek.

Uitzonderingen
Autorola is alleen verplicht om uw gegevens te verwijderen in het geval dat Autorola niet wettelijk verplicht is om de informatie te bewaren, of in het geval dat een van de volgende punten van toepassing is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;
 • U trekt de toestemming voor de verzameling en verwerking in en er is geen andere wettelijke grond voor de verwerking;
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden;
 • Uw persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Uw persoonlijke gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Autorola is onderworpen;
10.3Recht op beperking van de verwerking
Autorola stopt met het verwerken van uw persoonlijke gegevens op uw verzoek.

Uitzonderingen
Autorola is alleen verplicht om uw verwerking te stoppen als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonlijke gegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die Autorola in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren;
 • De verwerking is onwettig en u bent tegen het wissen van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan;
 • Autorola heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar zij zijn vereist door de betrokkene voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
 • U hebt Autorola geïnformeerd over inbreuk op uw belangen, rechten en vrijheden in afwachting van de verificatie of de legitieme reden van Autorola de uwe schendt.
10.4Recht op rectificatie
Als u vindt dat wij verkeerde persoonlijke informatie hebben, laat het ons weten en wij zullen de informatie corrigeren.
10.5Recht van toegang door de betrokkene
Het is uw recht op een kopie van de persoonlijke gegevens die Autorola u bezorgt. We zullen het digitaal verstrekken tenzij anders wordt gevraagd. Er gelden meer regels voor de zichtbaarheid van uw persoonlijke gegevens, maar alle bovenstaande informatie moet hierboven worden behandeld. De kopie van uw persoonlijke gegevens wordt zo snel mogelijk bezorgd binnen één maand na ontvangst van uw verzoek.
10.6Recht om toestemming te herroepen
Waar onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u die toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact op te nemen met Autorola.
10.7Recht op gegevensoverdracht
U hebt recht op een kopie van uw persoonlijke gegevens in een door de machine leesbaar formaat. Autorola kan het op verzoek ook rechtstreeks naar een ander bedrijf sturen.

Uitzonderingen
Autorola is alleen verplicht om uw persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer:

 • De gegevens worden door u aan Autorola verstrekt,
 • De gegevensverzameling is gebaseerd op uw toestemming of een contract waarbij u een partij bent en
 • De verwerking gebeurt met geautomatiseerde middelen (d.w.z. geen informatie op papier).
10.8Recht op bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking met betrekking tot direct marketing en in het geval waar u denkt dat uw rechten worden geschonden of dat uw vrijheid wordt beperkt.

Uitzonderingen
Autorola kan uw persoonlijke gegevens blijven verwerken wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Autorola toont op overtuigende en legitieme gronden aan dat de gegevensverwerking noodzakelijk blijft.
 • Autorola moet uw persoonlijke informatie verwerken om een rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • De juridische basis voor de verwerking is niet gebaseerd op een legitiem belang of gedaan in het openbaar belang.